Condicions generals

Els participants tenen la obligació de comunicar si pateixen alguna malaltia que pot condicionar la seguretat i/o la vida pròpia, o de la resta del grup, com tenir asma, diabetis, problemes del cor, etc, si han tingut una operació recent, o s’està en estat de gestació en el cas de les dones.

Les activitats en muntanya  i barrancs estan subjectes a les condicions meteorològiques podent ser causa de modificació i fins i tot cancel·lació de l’activitat si el guia el creu necessari.

El guia  s’eximeix de tota responsabilitat d’aquelles persones que no segueixin les directrius o actuïn amb negligència, així com si estan sota els efectes de qualsevol estupefaent o medicació  durant el desenvolupament de l’activitat contractada.

Les activitats realitzades a la muntanya poden portar cert risc implícit, contractar el servei d’un guia  professional suposa minimitzar-lo, suposa deixar sota el seu criteri les decisions que s’hagin de prendre, sent ell el responsable del grup durant el desenvolupament de l’activitat, però cal saber que el risc zero no existeix.

Les activitats contractades tenen assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, però només tindran cobertura durant el desenvolupament de l’activitat, no durant la resta del dia o en els desplaçaments. És aconsellable igualment tenir l’assegurança de la federació de muntanya.

Les activitats se seguiran sota les recomanacions sanitàries que recomanen la AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya) i les mesures en Turisme actiu i Ecoturisme del ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola) del Govern d’Espanya, que hi hagi en el moment de l’activitat.

 

El servei del guia inclou

 • Servei de guiatge o  de formació en el cas de cursos.
 • Material tècnic col·lectiu per a les activitats de muntanya (cordes, farmaciola,
  ràdio, etc), i material tècnic individual en els següents casos:
 • – Barrancs: escarpins, neoprè, arnès, casc, bidó i motxilla de barrancs.
 • – Via ferrata: arnès, casc i dissipador.
 • – Rutes amb raquetes: raquetes i bastons.
 • Ascensions tècniques: grampons, arnès i casc
 • Assegurança d’accidents i RC
   21% d’IVA.
 • Logística i gestió necessàries

 

El servei del guia no inclou

 • El allotjament correrà a compte de l@s participants, tant si es tracta d’allotjaments en poblacions com de refugis de muntanya. En cas necessari es pot sol·licitar assessorament. L’allotjament del guia serà compartit entre l@s participants en el cas de pernoctar en refugis.
 • Els menjars no estan incloses en el preu. En el cas de pernoctes, les dietes del guia  també es repartirà entre l@s participants.
 • Material individual, excepte en el cas del material tècnic dels barrancs i vies ferratas. No s’inclou en cap cas material com a roba de muntanya, vestit de bany, calçat, sac de dormir, crema solar, etc. En cas que no es disposi del material individual necessari, es pot ajudar per a aconseguir-lo o assessorament per a aconseguir-ho.
 • Transport fins al lloc on es realitza l’activitat. En cas necessari d’agafar un taxi, telefèric o telecadira, les despeses de

Reserves

Per a contractar el servei, s’haurà d’abonar 50 euros per dia mitjançant transferència bancària o Bizum. L’import total serà ingressat o abonat abans de realitzar l’activitat.

Es retornarà el 100% de l’import de la reserva si:

– S’anul·la l’activitat amb més de set dies d’antelació.
– S’anul·la per mal temps, sota criteri del guia.
– Per causes sanitàries alienes, com un nou confinament.

 

No es retornarà els diners de la reserva si es cancel·la l’activitat amb menys d’una setmana d’antelació excepte causa major.

Cancel·lacions

El guia es reserva el dret a canviar  o anul·lar l’activitat, les dates o el lloc de l’activitat, en funció de la meteorologia, les condicions de la muntanya o les condicions de l@s participants. En aquest cas, no es retornarà l’import de l’activitat.

 

Aspectes legals

Les activitats contractades a través de Sidarta Gallego Solis (Guias Vall de Boi) tindran el següents aspectes legals:

– El servei d’un guia amb la titulació oficial corresponent a l’activitat desenvolupada (Tècnic Esportiu de Barrancs o Tècnic Esportiu d’Alta Muntanya)

– Registre com a professional de l’esport REP número 016129

– Registre en el Cens d’activitats fisicodeportivas número C-64.

– Assegurança d’accidents i de RC al dia

– Alta en la Seguretat Social.

 

Contractar qualsevol activitat suposarà haver llegit i acceptat aquestes condicions generals.

 

 

Guías Vall de Boí - Sidarta Gallego